เครือสุมิพลฯ ต้อนรับ ผู้บริหารและอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผศ. พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผศ. สิริลักษณ์ แสง-ชูโต ผศ. ดร. นันทวรรณ อ่ำเอี่ยม และ ผศ.ดร. เลิศเลขา ศรีรัตนะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าอวยพรปีใหม่พร้อมสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้ข้อตกลงทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ในปี 2565 ที่ผ่านมา และหารือถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ กรุงเทพฯ