สวทช. เปิดวาระการประชุมความร่วมมือ ณ สถาบัน SIMTec เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมเยี่ยมชม Learning Factory

สวทช. เปิดวาระการประชุมความร่วมมือ ณ สถาบัน SIMTec เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมเยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยา […]

สวทช. เปิดวาระการประชุมความร่วมมือ ณ สถาบัน SIMTec เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมเยี่ยมชม Learning Factory Read More »