เยี่ยมชมสถาบัน

SIMTEC News - ศึกษาดูงานหัวข้อ “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้การผลิตอย่างมืออาชีพ - 301122

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์แนะแนวจาก 13 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้การผลิตอย่างมืออาชีพ (NEW INNOVATOR MANUFACTURING TECHNOLOGY)”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2665 ที่ผ่านมา ผู้แทนจากสถาบัน […]

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์แนะแนวจาก 13 โรงเรียน เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้การผลิตอย่างมืออาชีพ (NEW INNOVATOR MANUFACTURING TECHNOLOGY)” Read More »

สวทช. เปิดวาระการประชุมความร่วมมือ ณ สถาบัน SIMTec เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมเยี่ยมชม Learning Factory

สวทช. เปิดวาระการประชุมความร่วมมือ ณ สถาบัน SIMTec เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมเยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยา

สวทช. เปิดวาระการประชุมความร่วมมือ ณ สถาบัน SIMTec เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมเยี่ยมชม Learning Factory Read More »

Scroll to Top