กิจกรรมอื่นๆ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล พร้อมภาคีภาคเอกชน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล พร้อมภาคีภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพ […]

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล พร้อมภาคีภาคเอกชน Read More »

SIMTec ร่วมจัดงาน "The Forefront of Manufacturing Education for Thailand 4.0" โชว์เทคโนโลยีและหลักสูตรที่ทันสมัยของสถาบันฯ แก่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ผลิตชั้นนำ ประเทศญี่ปุ่น

SIMTEC ร่วมจัดงาน “The Forefront of Manufacturing Education for Thailand 4.0” โชว์เทคโนโลยีและหลักสูตรที่ทันสมัยของสถาบันฯ แก่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ผลิตชั้นนำ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีกา

SIMTEC ร่วมจัดงาน “The Forefront of Manufacturing Education for Thailand 4.0” โชว์เทคโนโลยีและหลักสูตรที่ทันสมัยของสถาบันฯ แก่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ผลิตชั้นนำ ประเทศญี่ปุ่น Read More »

SIMTEC MOU_วิศวกรรมศาสตร์ 9 ราชมงคลฯ

วิศวฯ 9 มทร. ร่วมลงนาม (MOU) กับสถาบัน SIMTEC ผนึกกำลังเสริมศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามบ

วิศวฯ 9 มทร. ร่วมลงนาม (MOU) กับสถาบัน SIMTEC ผนึกกำลังเสริมศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง Read More »

สวทช. เปิดวาระการประชุมความร่วมมือ ณ สถาบัน SIMTec เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมเยี่ยมชม Learning Factory

สวทช. เปิดวาระการประชุมความร่วมมือ ณ สถาบัน SIMTec เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมเยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาวิทยา

สวทช. เปิดวาระการประชุมความร่วมมือ ณ สถาบัน SIMTec เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม พร้อมเยี่ยมชม Learning Factory Read More »

Scroll to Top