ข้อมูลข่าวสาร

SIMTEC ร่วมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรหลักสูตร “เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิทัล”

ร่วมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้แทนครูและนักเรียนจากแผนกเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผ่านการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “เทคโนโลยีการวัดมาตรวิทยามิติด้วยระบบดิจิทัล”

สุมิพล ร่วมกับ มิตูโตโย สนับสนุนสื่อการสอนให้กับ มทร.กรุงเทพ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นผู้แทนรับมอบสื่อการสอนแผนภูมิแสดงเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมของ Mitutoyo

SIMTEC ร่วมงานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะฯ

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายพงศ์ศธร พิมพะนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมสัมมนา

SIMTEC รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านพัฒนาการศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 25 สิงหาคม 2566  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

SIMTEC ร่วมงานมหกรรม Rayong Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จัดงานมหกรรม Rayong Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ “

สุมิพล ต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกของ TAPMA จากโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 คุณทรงภพ ทองเอี่ยม ผู้จัดการแผนกวางแผนการขาย บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกของ TAPMA ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ด้วยแนวทางการเพิ่มผลผลิต Phase-1 ครั้งที่ 2 จัดโดยฝ่ายพัฒนา SMEs 

สุมิพล ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14”

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการจัดการแข่งขัน “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14”

SIMTEC ร่วมเปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

สุมิพล ร่วมจัดกิจกรรม “Interlaboratory Comparison for Profile Projector and Measuring Microscope”

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ยุทธนา หงษ์อารมณ์กิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboraty Compairision)

สุมิพล ร่วมกับ มิตูโตโย สนับสนุนการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมคุณภาพฯ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 บริษัท สุมิพล และ บริษัท มิตูโตโย ( ร่วมสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือ ในการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับนักเรียนชั้น ปวส. 1 สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย