ข้อมูลข่าวสาร

MEGATech สัมภาษณ์พิเศษประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในสายอุตสาหกรรม ยานยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ปีนี้เป็นปีสำคัญ อีกวาระครบรอบ 35 ปีของสุมพล ถือได้ว่าได้ดำเนินธุรกิจมา ยาวนานและได้สั่งสมประสบการณ์ในฐานะเป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม ตลอดจนกระบวนการผลิตอัจฉริยะซึ่งประกอบด้วยระบบ อัตโนมัติและเชื่อมต่อข้อมูลในการพัฒนาการผลิตและการลด ต้นทุน สุมิพลมีความมั่นใจในความเป็นมืออาชีพในสายงานนี้ ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในด้านผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย คัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์ชั้นนำ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถรองรับความต้องการทุกด้าน กล่าวได้ว่าสุมิพลเป็นศูนย์รวมของเครื่องมือเครื่องใช้ใน อุตสาหกรรมการผลิตที่พร้อมสรรพ (The Total Industrial Service Provider) สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจอุตสาหกรรมต่างประสบปัญหา หนัก จากการเกิดโรคระบาดโควิด 19 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบัดนี้ค่อยๆ คลี่คลายดีขึ้นแล้ว จึงเป็นโอกาสที่ปรับปรุงพัฒนา องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความเข้าใจและมีความรู้ในผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย สุมิพล ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ระยะปานกลาง 3 ปี (2565-2567) โดยใช้ สโลแกนว่า “Agile Technology” ซึ่งหมายถึงความคล่องแคล่ว …

MEGATech สัมภาษณ์พิเศษประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More »

สุมิพล ร่วมโครงการ “รณรงค์การประหยัดพลังงานช่วงฤดูร้อน ปี 2566” กับ กฟผ.

วันที่ 25 เมษายน 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “รณรงค์การประหยัดพลังงานช่วงฤดูร้อน ปี 2566”

ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานกรรมการบริษัท ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด เนื่องในวาระโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.)