SIMTEC MOU_วิศวกรรมศาสตร์ 9 ราชมงคลฯ

วิศวฯ 9 มทร. ร่วมลงนาม (MOU) กับสถาบัน SIMTEC ผนึกกำลังเสริมศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีลงนามบ […]

วิศวฯ 9 มทร. ร่วมลงนาม (MOU) กับสถาบัน SIMTEC ผนึกกำลังเสริมศักยภาพคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง Read More »