แนะนำ โปรแกรม SOLIDWORKS สำหรับนักออกแบบด้านอุตสาหกรรม

SOLIDWORKS คือโปรแกรมในตระกูล CAD (Computer Aided Design and Drafting) ถือว่าเป็นอีกโปรแกรมที่สำคัญสำหรับนักออกแบบทางด้านวิศวกรรมที่ช่วยจำลองการสร้างชิ้นงานออกมาในรูปแบบ 3 มิติ มีความละเอียดสูง สามารถวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงานในเรื่องของความแข็งแรง อุณหภูมิ อายุการใช้งาน เป็นต้น โดย SOLIDWORKS ได้นำเสนอฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่าย และสะดวกด้วย User Interface ที่ใช้ไอคอนในการทำงาน รวมถึงการใช้คีย์ลัดเข้ามาช่วยในขั้นตอนการออกแบบ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการออกแบบและทำให้สร้างสรรค์งานได้ดียิ่งขึ้น 

ทำความรู้จัก SolidWorks โปรแกรมสำหรับนักออกแบบ

สำหรับ SOLIDWORKS ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 2534 และก่อตั้งเป็นบริษัท SOLIDWORKS Corporation ในปี 2536 โดย Jon Hirschtick ซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะพัฒนาโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ ที่ง่ายต่อการใช้งาน ราคาเหมาะสม และสามารถใช้บน Windows Desktop ได้ โดยได้ปล่อยผลิตภัณฑ์ตัวแรกคือ SOLIDWORKS 95 

ในปัจจุบัน โปรแกรม SOLIDWORKS 2022  สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เป็นโปรแกรมที่นิยมในการออกแบบเมคคาทรอนิกส์ ใช้จำลองแบบอุปกรณ์และเครื่องจักรกล รวมไปถึงกลไกการทำงานก่อนไปสู่ขั้นตอนการผลิต

แนะนำหลักสูตรการเขียนแบบ 3 มิติ ด้วย SolidWorks

การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials)

เนื้อหา : เป็นหลักสูตรการอบรมพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกลเป็นหลัก โดยกล่าวถึงหลักการของการสร้างชิ้นงาน (Part) และการสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly)  แบบพาราเมตริก (Parametric Solid) รวมถึงการสร้างเอกสารแบบสั่งงาน (Drawing) จากโมเดลชิ้นงาน หลักสูตรนี้จะเน้นการทำงาน ขั้นพื้นฐานรวมถึงหลักการในการออกแบบเบื้องต้น การใช้งานคำสั่งในการเขียนชิ้นงานเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS  ในระดับต่อ ๆ ไป

เทคนิคการออกแบบชิ้นงานเประกอบ (SolidWorks  Assembly Modeling)

เนื้อหา : หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS เพื่อออกแบบชิ้นงานประกอบ (Assembly) ขั้นสูงเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานในโหมดการออกแบบชิ้นงานประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเน้นการออกแบบระบบชิ้นงานประกอบแบบ Top-Down Design การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ในโหมดการประกอบชิ้นงาน การกำหนด Material ชนิดต่าง ๆ การสร้าง Configurations ในชิ้นงานประกอบ และการทำงานในการประกอบชิ้นงานที่มีจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำ Animation และศึกษาด้าน Motion ต่อไป

การขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่น (SolidWorks  Sheet Metal)

เนื้อหา : หลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS  ในการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่น เน้นการใช้งานคำสั่งเฉพาะการสร้างชิ้นงานโลหะแผ่นและการเปลี่ยนชิ้นงานทั่วไปเป็นชิ้นงานโลหะแผ่น การนำชิ้นงานโลหะแผ่นมาสร้างชิ้นงานประกอบ การขึ้นรูปชิ้นงาน Mutibody Sheet Metal การใช้งาน Forming Tools แบบต่าง ๆ

การเขียนแบบสั่งผลิตจากชิ้นงาน (SolidWorks Drawing)

เนื้อหา : เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS  เพื่อสร้างเอกสารแบบสั่งงาน (Drawing) จากชิ้นงาน (Part) และชิ้นงานประกอบ (Assembly) โดยอธิบายถึงสภาวะแวดล้อมการทำงานในโหมดเอกสารแบบสั่งงาน การใช้คำสั่งและเครื่องมือต่าง ๆ การกำหนดขนาดเพิ่มเติม รวมถึงการให้สัญลักษณ์ และสร้างภาพในมุมมองต่าง ๆ BOM ในเอกสารแบบสั่งงานของชิ้นงานประกอบและการเปรียบเทียบระหว่างเอกสารแบบสั่งงาน 2 ชุดได้

SolidWorks 2022 เวอร์ชั่นล่าสุด พร้อมคุณสมบัติที่เหนือกว่า

โปรแกรม SOLIDWORKS 2022 เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในแคมเปญ “Work Smarter, Work Faster, Work Together” ซึ่งได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้นจากเวอร์ชั่นก่อน ๆ โดยผู้ใช้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มความเร็วในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นตอนการผลิตได้

“Work Smarter” ออกแบบ Workflow การทำงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชิ้นส่วนประกอบการทำ Detailing การวิเคราะห์ และการจัดการข้อมูลให้สามารถใช้งานง่ายขึ้น พร้อม  ฟังก์ชั่นการใช้งาน Shortcut bar, Configurations, Geometric Tolerancing และอื่น ๆ


“Work Faster” พัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ในจำนวนที่มากขึ้นแต่ใช้ระยะเวลาน้อยลง โดยการปรับปรุงการทำงาน Assembly ขนาดใหญ่ การนำเข้าไฟล์ STEP, IFC และ DXF/DWG การทำ Detailing และจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น มาพร้อมกับกราฟิกคุณภาพสูง และการตอบสนองที่รวดเร็ว

“Work Together”  เพิ่มการสื่อสารโดยเชื่อมต่อกับ แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถในการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ ด้วยระบบ 3DEXPERIENCE Works ทั้งการออกแบบวิศวกรรม การวิเคราะห์ การผลิต และการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ SOLIDWORKS 2022 ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานรับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ของ Dassault Systèmes เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการเชื่อมต่อกับ 3DEXPERIENCE Works บนแพลตฟอร์มคลาวด์

(ขอขอบคุณข้อมูล : Applicad ประเทศไทย)

แนะนำ
สำหรับผู้ที่สนใจการออกแบบทางวิศวกรรม ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  เราขอแนะนำหลักสูตรสำหรับการใช้โปรแกรมสำหรับออกแบบงานด้านวิศวกรรม (https://bit.ly/33hxwfs) ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำตลอดหลักสูตรการอบรม

สรุป  

การเลือกเครื่องมือในการออกแบบชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรม ก่อนการผลิตนั้น เป็นเรื่องมีความสำคัญไม่แพ้กัน แม้ว่าในปัจจุบันซอฟต์แวร์จะมีขั้นตอนการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงานที่คล้ายคลึงกัน แต่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ใช้ควรเลือกตามความถนัดและตรงกับลักษณะการใช้งาน

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาตัวช่วยในการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ อย่างมืออาชีพ SOLIDWORKS นับว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจ ด้วยคุณสมบัติการทำงานที่มีความละเอียดสูง สามารถวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรง อุณหภูมิ อายุการใช้งาน และยังคงพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานร่วมกันได้บนแพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ใน SOLIDWORKS 2022 นี้

ขอขอบคุณข้อมูล :  Applicad ประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีด้านกาารออกแบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม DETI

Scroll to Top