รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะเข้าเยี่ยมชม Learning Factory ณ SIMTEC

SIMTEC- Learning Factory

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) จัดประชุม ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ หลังการประชุมเสร็จสิ้นได้นำคณะเข้าเยี่ยมชม Learning Factory  ที่แสดงการทำงานของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันสมัย ห้องฝึกอบรมระบบมาตรวิทยาของมิตูโตโย (Mitutoyo Institute of Metrology – MIM)  ห้องเรียน Lean Automation System Integrator หรือ LASI ของ DENSO และห้องควบคุมระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ IoT ณ สถาบัน SIMTEC เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในโอกาสต่อไป

Scroll to Top