นักศึกษาในโครงการพัฒนาช่างเทคนิคระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เยี่ยมชม SIMTEC

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา นักศึกษาในโครงการพัฒนาช่างเทคนิคระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ (Automation System Integration) เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นักศึกษาต่างให้ความสนใจในเครื่องจักรและรูปแบบการทำงานต่างๆซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนต่อไป

Scroll to Top