SIMTEC ต้อนรับคณะผู้บริหาร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และคณะผู้บริหารฯ เข้าหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยมีผู้แทนสถาบัน SIMTEC บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมหารือ พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรม ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line และรับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล และระบบการผลิตด้านดิจิทัล ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top