SIMTEC ร่วมงานนิทรรศการด้านเทคโนโลยี 5G ครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “Thailand 5G Summit 2022”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ได้เข้าร่วม นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5G ที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ ( Industrial Technology)  ในงานสัมมนาและนิทรรศการ Thailand 5G Summit 2022 : “The Real 5G Leader of The Region” เป็นงานด้านเทคโนโลยี 5G ครั้งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ Global System for Mobile Communications Association (GSMA) APAC 5G Industry Community เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นศูนย์กลางการลงทุนผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนา

คุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบัน SIMTEC ตรวจเยี่ยมบูธของสถาบันฯ

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน IOT Smart manufacturing นำโดยคุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) คุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และทีมงานวิศวกรรมบริการ ร่วมนำเสนอโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตที่จัดอบรมภายในสถาบันฯ อาทิ VR Learning การอบรมเพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการทำงานจากหน้างานจริง, Manual LIPE Line การแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานของคนซึ่งจะทำให้เห็นลักษณะการทำงานปัจจุบันภายในโรงงาน, Semi Auto LIPE Line (Motion Analysis) ชุดแสดงผลการทำงานของคนโดยผ่านการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม AI ซึ่งสามารถวิเคราะห์เวลาในการทำงานของคนได้จากวิดีโอการทำงานจริง โดยการระบุขั้นตอรการทำงานและเวลาในการทำงานเพื่อเปรียบเทียบกับเวลามาตรฐาน ชุด Test base Machine for LIPE Auto Line อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Lean IoT โดยจำลองการผลิตแบบอัตโนมัติในการประกอบแก้ว และมีการแสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time เพื่อให้มองเห็นประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร Plarail Set การจำลองการทำงานเพื่อให้เห็น Cycle time ของเครื่องจักรได้ง่ายขึ้น โดยใช้เซนเซอร์ในการตรวจจับการทำงานเพื่อให้มองเห็นปัญหาได้ง่าย โดยมีการแสดงผลข้อมูล Real-Time ด้วย Dashboard ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น

ทีมงานวิศวกรรมบริการ แนะนำชุดจำลองอุปกรณ์การทำงานภายในเครื่องจักร Technimal  DEMO kit

ชุดจำลองอุปกรณ์การทำงานภายในเครื่องจักร Technimal  DEMO kit และการนำเสนอ Measurement IoT การวัดขนาดของชิ้นงานด้วย Smart Camera และการชั่งน้ำหนักของชิ้นงานด้วย Weight Scale แบบ Real-Time แสดงผลผ่านโปรแกรม Grafana เว็บแอปพลิเคชันการวิเคราะห์โอเพ่นซอร์สแบบหลายแพลตฟอร์มและการแสดงภาพเชิงโต้ตอบ มีแผนภูมิ กราฟ และการแจ้งเตือนสำหรับเว็บเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่รองรับ เป็นต้น

สำหรับงาน Thailand 5G Summit 2022: “The 5G Leader in the Region” มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน 5G สู่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญของประเทศ โดยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการลงทุนเพื่อการประยุกต์ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) รวมถึงการสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยี 5G พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้เชิงพาณิชย์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในอนาคต

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

Scroll to Top