สุมิพลฯ ร่วมหารือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เพื่อจัดฝึกอบรม เตรียมความพร้อม ผู้ทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นายจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี และคณะฯ ร่วมหารือกับ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคณะฯ และนายบรรลือ จันทร์ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ผู้แทนครูผู้สอนวิชามาตรวิทยามิติ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 ในเดือนตุลาคม 2565 ที่จะถึงนี้ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top