SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE ENERGY มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี IOT มาใช้ในการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Energy มุ่งเน้นการนำ เทคโนโลยี IoT มาใช้ในการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล […]

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Energy มุ่งเน้นการนำ เทคโนโลยี IoT มาใช้ในการจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต Read More »