ฝึกอบรม

SIMTEC ร่วมเปิดโครงการอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1”

วันที่ 27 กันยายน 2566 ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1” 

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ และไดอัลเกจแบบดิจิตอล ตามความร่วมมือ ECC HDC 

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับ คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC HDC) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ และไดอัลเกจแบบดิจิตอล”

สุมิพล ร่วมกับ ซูมิโตโม จัดฝึกอบรมหลักสูตร Machining Strategy for Turning Process 

วันที่ 20 กันยายน 2566 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง   (ประเทศไทย) จํากัด (SHT)  และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Machining Strategy for Turning Process”

SIMTEC ร่วมกับ มจธ. จัดอบรมหลักสูตร ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยการวัดและประมวลผลแบบดิจิทัล และวิชั่นเซนเซอร์ 

วันที่ 14 กันยายน 2566 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงสาธิตหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยการวัดและประมวลผลแบบดิจิทัล และวิชั่นเซนเซอร์” ให้กับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน

สุมิพล จัดอบรม “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับ ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติเป็นการเฉพาะให้กับ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ในหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สุมิพล ร่วมกับ ซูมิโตโม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Fundamental of Cutting Tool Technique”

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (SHT)  และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Fundamental of Cutting Tool Technique”

SIMTEC ร่วมกับ 5 หน่วยงาน จัดการฝึกอบรมออนไลน์ให้กับนักเรียนในสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ” ให้กับนักเรียนในระดับ (ปวช.) และ (ปวส.) ในปีการศึกษา 2566 

SIMTEC ต้อนรับผู้เข้าอบรมการดำเนินการระบบ i-Single Form ของกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพ …

SIMTEC ต้อนรับผู้เข้าอบรมการดำเนินการระบบ i-Single Form ของกระทรวงอุตสาหกรรม Read More »

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มรภ.กาญจนบุรี อบรมหลักสูตร “การผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของ Lean”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของ Lean”