ฝึกอบรม

SIMTEC ร่วมกับ 6 หน่วยงาน จัดการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การทวนสอบพื้นฐานเครื่องมือวัดด้านมิติ”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 SIMTEC ร่วมกับ 6 หน่วยงาน จัดการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การทวนสอบพื้นฐานเครื่องมือวัดด้านมิติ”

SIMTEC ร่วมกับ 6 หน่วยงาน จัดการฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร “การทวนสอบพื้นฐานเครื่องมือวัดด้านมิติ” Read More »

สุมิพล ร่วมกับ ซูมิโตโม จัดฝึกอบรมหลักสูตร Machining Strategy for Hole Making Process

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (SHT)  และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Machining Strategy for Hole Making Process”

สุมิพล ร่วมกับ ซูมิโตโม จัดฝึกอบรมหลักสูตร Machining Strategy for Hole Making Process Read More »

SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรทางการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรทางการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตร “การใช้ การดูแลรักษาและการซ่อมแซมเครื่องมือวัดด้านมิติเบื้องต้น”

SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรทางการศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ Read More »

SIMTEC ร่วมเปิดโครงการอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1”

วันที่ 27 กันยายน 2566 ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1” 

SIMTEC ร่วมเปิดโครงการอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1” Read More »

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ และไดอัลเกจแบบดิจิตอล ตามความร่วมมือ ECC HDC 

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับ คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC HDC) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ และไดอัลเกจแบบดิจิตอล”

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ และไดอัลเกจแบบดิจิตอล ตามความร่วมมือ ECC HDC  Read More »

สุมิพล ร่วมกับ ซูมิโตโม จัดฝึกอบรมหลักสูตร Machining Strategy for Turning Process 

วันที่ 20 กันยายน 2566 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง   (ประเทศไทย) จํากัด (SHT)  และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Machining Strategy for Turning Process”

สุมิพล ร่วมกับ ซูมิโตโม จัดฝึกอบรมหลักสูตร Machining Strategy for Turning Process  Read More »

SIMTEC ร่วมกับ มจธ. จัดอบรมหลักสูตร ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยการวัดและประมวลผลแบบดิจิทัล และวิชั่นเซนเซอร์ 

วันที่ 14 กันยายน 2566 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงสาธิตหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยการวัดและประมวลผลแบบดิจิทัล และวิชั่นเซนเซอร์” ให้กับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน

SIMTEC ร่วมกับ มจธ. จัดอบรมหลักสูตร ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยการวัดและประมวลผลแบบดิจิทัล และวิชั่นเซนเซอร์  Read More »

สุมิพล จัดอบรม “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับ ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติเป็นการเฉพาะให้กับ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ในหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ”

สุมิพล จัดอบรม “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับ ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด Read More »

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ราชภัฏกาญจนบุรี Read More »

สุมิพล ร่วมกับ ซูมิโตโม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Fundamental of Cutting Tool Technique”

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (SHT)  และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Fundamental of Cutting Tool Technique”

สุมิพล ร่วมกับ ซูมิโตโม จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Fundamental of Cutting Tool Technique” Read More »

Scroll to Top