ฝึกอบรม

สุมิพล ร่วมกับ ซูมิโตโม จัดฝึกอบรม “Machining Strategy for Hole Making Process” 2024

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด (SHT)  และ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จํากัด ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร “Machining Strategy for Hole Making Process”

สุมิพล ร่วมกับ ซูมิโตโม จัดฝึกอบรม “Machining Strategy for Hole Making Process” 2024 Read More »

SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือวัดความแม่นยำสูง” (Quality Control by Precision Measuring Equipments)

วันที่ 22-23 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือวัดความแม่นยำสูง”

SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือวัดความแม่นยำสูง” (Quality Control by Precision Measuring Equipments) Read More »

SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 

วันที่ 22 – 24 เมษายน 2567 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ”และร่วมจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”  Read More »

SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบการปฏิบัติการ Vision Sensor และ Safety Sensor ในอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการ

SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ระบบการปฏิบัติการ Vision Sensor และ Safety Sensor ในอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ” Read More »

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Processing ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลขั้นสูง

ซึ่งได้รับการสนันสนุนจาก AMEICC มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลขั้นสูง เพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Processing ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัลขั้นสูง Read More »

SIMTEC จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรม 6 หลักสูตร “Lean IoT Plant management and Execution (LIPE)”

SIMTEC มุ่งหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิ

SIMTEC จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรม 6 หลักสูตร “Lean IoT Plant management and Execution (LIPE)” Read More »

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Expert เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มุ่งเน้นการหาความสูญเปล่าของคน และวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร

เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันเทคโนโลยีการผลิ

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Expert เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มุ่งเน้นการหาความสูญเปล่าของคน และวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Read More »

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Evaluation การตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงงาน สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย IoT

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุ

SIMTEC จัดฝึกอบรมหลักสูตร LIPE Evaluation การตรวจสอบอุปกรณ์ในโรงงาน สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย IoT Read More »

Scroll to Top