หลักสูตร SIMTEC - Digital Manufacturing Program

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบัน SIMTEC ยกระดับบุคลากรด้วยหลักสูตร “Digital Manufacturing Program”

มุ่งค้นหาปัญหา แนวทางการวางแผน และตอบโจทย์ผู้ประกอบการ […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบัน SIMTEC ยกระดับบุคลากรด้วยหลักสูตร “Digital Manufacturing Program” Read More »