SIMTEC ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรม “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ” 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566  นายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Scroll to Top