SIMTEC ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ”

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566  นายโกเมศ ปิยะพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้แทนจากทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และทีมวิทยากรฯ ร่วมในพิธีเปิดด้วย ณ บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Scroll to Top