SIMTEC ให้การต้อนรับบริษัท Citizen Machinery Asia

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท Citizen Machinery Asia เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line โดยมีผู้แทนสถาบัน SIMTEC และผู้แทนจากบริษัทสุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด  เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพความรู้และความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top