SIMTEC และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมประชุมด้านความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กับผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และ นายเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ โดยจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างทั้งสองหน่วยงานในอนาคตอันใกล้นี้

Scroll to Top