สุมิพลฯ ร่วมสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สาขามาตรวิทยามิติ สำหรับจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13

อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมหารือกับผู้แทนบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สาขามาตรวิทยามิติ สำหรับจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ที่จะถึงนี้

Scroll to Top