SIMTEC ต้อนรับผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มจธ.

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ ในการผลิตอัตโนมัติ และร่วมหารือด้านความร่วมมือของทั้งสองสถาบันในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ นายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ และ นายสามารถ แช่มเชื่อม ที่ปรึกษาฝ่ายอำนวยการ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) 

Scroll to Top