คณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปวช. และ ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้าศึกษาดูงาน Learning Factory SIMTEC

ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ ให้การต้อนรับคณะคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปวช.ปีที่3 และ นักศึกษาระดับปวส.ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) จำนวน 82 คนข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory ; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่การอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ในยุค Industry 4.0 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2656 ที่ผ่านมา

Scroll to Top