SIMTEC ต้อนรับสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าประชุม คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2565 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2565 เพื่อการบริหารกิจการของสถาบัน ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในรูปแบบ On site และ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting  โดยมี ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

Scroll to Top