SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพแกลง เยี่ยมชม Learning Factory

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม2566  อาจารย์สุจาริน แพงภูงา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้ให้การต้อนรับ และนำชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ ในการผลิตอัตโนมัติ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top