SIMTEC จัดอบรมหลักสูตร “การผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของ Lean”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมและฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าอบรมในหลักสูตร “การผลิตอัตโนมัติตามแนวทางของ Lean” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566 โดยมี นายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและวิทยากรผู้บรรยาย พร้อมพาชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line  และสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพในภาคอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top