เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร Lean Automation System Integrators – LASI เริ่มวันที่ 22 มิ.ย. – 18 ธ.ค. 66 นี้

Lean Automation System Integrators (LASI) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)  และสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) จัดทำหลักสูตรการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้หรือผู้สร้างระบบอัตโนมัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ถึง 18 ธันวาคม 2566

หลักสูตร Lean Automation System Integrators (LASI) เป็นการอบรมในรูปแบบ Onsite  เพื่อพัฒนาผู้ที่สนใจ หรือบุคลากรในสถานประกอบการ ผู้บริหาร วิศกรที่ต้องการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้หรือผู้สร้างระบบอัตโนมัติให้เกิดประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์สูงสุดจากการนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานตามหลักการของระบบการผลิตแบบลีนอัตโนมัติและโครงการ LASI (Lean Automation System Integrator)  โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 Module มีรายละเอียดดังนี้

 • Module 1 :  Lean Manufacturing (4 Group) วันที่ 20 มิถุนายน 2566- 10 พฤศจิกายน 2566 ราคา 8,000 บาท 

– การเพิ่มผลิตภาพด้วย Lean , จำลองกระบวนการผลิต,  การออกแบบระบบและหุ่นยนต์ รวมถึงการ LEAN,KAIZEN และ TPM    ลงทะเบียน คลิก

 • Module 2 : System Design for Lean Automation (2 Group) วันที่ 8 สิงหาคม 2566 – 18 ธันวาคม 2566  ราคา 12,000 บาท 

– การเพิ่มผลิตภาพด้วย Lean Automation และจำลองกระบวนการผลิต    ลงทะเบียน คลิก

 • Module 3 : Lean Kaizen (2 Group) วันที่ 5 กันยายน 2566 – 30 พฤศจิกายน 2566  ราคา 12,000 บาท

– การเพิ่มผลิตภาพด้วยระบบ LEAN, การออกแบบระบบหุ่นยนต์    ลงทะเบียน คลิก  

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการอบรม

 • ผู้สนใจ หรือผู้สร้าง,ผู้ใช้ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • บุคลากร ผู้บริหาร ในสถานประกอบการที่สนใจ นำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้งานรวมถึงผู้สร้างระบบ
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างและบูรณาการระบบอัตโนมัติ

รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

 • เรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีน
 • การวิเคราะห์กระบวนการ VSM,MIFC (Big System)
 • การจำลองกระบวนการผลิตและวางแผนการผลิตด้วยโปรแกรม GD.findi
 • ฝึกปฏิบัติเพิ่มความเข้าใจของระบบการผลิตแบบลีน (LEAN Manufacturing Basic Practical Manual line)
 • การปรับเปลี่ยนการผลิตแบบธรรมดาสู่การผลิตอัตโนมัติแบบลีน
 • การออกแบบไลน์การผลิตสำหรับระบบอัตโนมัติแบบลีน (System Design for Automation)
 • เรียนรู้ TPM เพื่อรักษาระดับ OEE อย่างลึกซึ้ง
 • การปรับปรุงเครื่องจักรและสายการผลิตแบบลีน (Lean KAIZEN)
 • การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต (introduction CPS, IIOT)
 • ฝึกปฏิบัติการโปรแกรมหุ่นยนต์แบบลีน (Lean Robot Operation)
 • ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม PLC
 • ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมออกแบบระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เสมือนจริง (VC Operation)

หลักสูตร Lean Automation System Integrators (LASI) ทั้ง 3 Module เป็นการฝึกอบรมในรูปแบบภาคปฏิบัติ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) อมตะซิตี้ ระยอง จ.ชลบุรี 

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดละลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.simtec.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง ได้ที่ 033-047-800 หรือ 064-6187609 (คุณแนน) Email : [email protected] หรือแอดไลน์ Line : simtec30082019

Scroll to Top