SIMTEC รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านพัฒนาการศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ซึ่งสถาบัน SIMTEC ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นภายในงานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 28 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 28 อาคารอเนกประสงค์และการประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Scroll to Top