สุมิพล ต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกของ TAPMA จากโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 คุณทรงภพ ทองเอี่ยม ผู้จัดการแผนกวางแผนการขาย บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกของ TAPMA ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ด้วยแนวทางการเพิ่มผลผลิต Phase-1 ครั้งที่ 2 จัดโดยฝ่ายพัฒนา SMEs  สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 30 คน ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ร่วมงาน โดยมี คุณศิรพรรณ อ่อนอรรถ อุปนายกฝ่ายพัฒนา SMEs เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก คุณโชคชัย ฟองทอง รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด ในหัวข้อ “การบริหารจัดการหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” และการเสวนาในหัวข้อ “มุมมองการจัดซื้อชิ้นส่วนยานยนต์จาก Buyer” โดย คุณสงกรานต์ ศิริเจริญวัฒน์ ผู้จัดการ Purchasing Division (PN) บริษัท โตโยต้า ได้ฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด Mrs. Yeap Hin Rhu, CFO บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เป็นผู้ดำเนินารายการ และในช่วงบ่ายทางคณะผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด ต่อไป ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี

Scroll to Top