สถาบัน SIMTEC ร่วมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนารูปแบบการจัดทำสื่อดิจิทัล กับสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDED)

สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือของสถาบันฯ  ให้การต้อนรับสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDED) นำโดย  นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย นายจักรพันธ์ ดาปาน และนางศุรางค์รัตน์ จินตนะสถิระกุล อุปนายกสมาคมฯ พร้อมร่วมหารือความร่วมมือ ในการพัฒนารูปแบบ การจัดทำสื่อดิจิทัล และกิจกรรม  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลคลากรในภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม ตลอดจนหารือแนวทางความร่วมมืออื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่อ่อนนุช กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

Scroll to Top