SIMTEC ต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  เข้าศึกษาดูงาน Learning Factory

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 35 คน เข้าเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เพื่อศึกษาดูงาน SIMTEC Learning Factory  โดยมีคณะผู้บริหารของ SIMTEC ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยทีมวิศวกรรมบริการของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต MITUTOYO ร่วมนำเสนอข้อมูลระหว่างเยี่ยมชม เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรม สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้จากการสัมผัสเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์การผลิตเทคโนโลยีล่าสุดไปประยุกต์ใช้

Scroll to Top