SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่”

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (สออ.) กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (APIC) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย  (TDIA) โดยการสนับสนุนของ Sumitomo Electric Hardmetal Manufacturing (Thailand) Ltd. –  OSG Thai Co., Ltd. – Big Daishowa Co., Ltd.

 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยีการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่” โดยนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รักษาการรองผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และมีผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล  กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา รวมทั้งหมด 81 คน 

Scroll to Top