SIMTEC เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือวัดความแม่นยำสูง” (Quality Control by Precision Measuring Equipments)

เมื่อวันที่ 22-23  เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก (สออ.) กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (APIC) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือวัดความแม่นยำสูง” (Quality Control by Precision Measuring Equipments)  โดยมีผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล กล่าวต้อนรับ และเปิดการฝึกอบรม  ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา รวมทั้งหมด 33 คน 

Scroll to Top