SIMTEC เปิดบ้านต้อนรับ คณะครูและนักเรียน รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้แทนฝ่ายความร่วมมือ และทีมผู้บริหารของบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรขั่น จำกัด ในนามศิษย์เก่า ต.อ.พ. ร่วมต้อนรับคณะ นักเรียนและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ เพื่อเข้าเยี่ยมชม Learning Factory; Smart Production Line และชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top