SIMTEC ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติ อิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ อาจารย์วศิน ภิรมย์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบสารสนเทศ และ อาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนา สาขาวิชาสหวิทยาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในโอกาสนำคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติ อิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิชาการ ภาษา วัฒนธรรม และระบบการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line ชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลอัตโนมัติและระบบการผลิตแบบดิจิทัลต่าง ๆ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top