สุมิพลฯ ได้รับรางวัล “Golden Micrometer” Dealer Challenge Award Mitutoyo Family Festival 2022

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับมอบ “Golden Micrometer” Dealer Challenge Award จากกิจกรรม  “Mitutoyo Family Festival 2022”  ที่บริษัท สุมิพลฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Takeshi Kusunoki,  Managing Director บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นผู้มอบรางวัลที่สำคัญ ให้แก่ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัดที่สำนักงานใหญ่ สุมิพลฯ 

ภาพ “Golden Micrometer” จาก Mitutoyo Family Festival 2022. Dealer Challenge Award

Scroll to Top