SIMTEC จัดฝึกอบรม “การผลิตอัตโนมัติและการควบคุมคุณภาพในการผลิตตามแนวทางของลีน” ให้แก่ และอาจารย์ นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ ศรีราชา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ พร้อมคณะทำงาน ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้ารับการอบรม หลักสูตร การผลิตอัตโนมัติและการควบคุมคุณภาพในการผลิตตามแนวทางของลีน (LASI & LIPE MIM & FIS) โดยคณะวิทยากรจากเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีทักษะ ความชำนาญ และเตรียมความพร้อมที่จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตอันใกล้นี้

Scroll to Top