Sumipol ส่งเสริมอาชีวศึกษา มอบเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ และสื่อการสอนมาตรวิทยาการสอน แก่สถานศึกษา 3 แห่ง 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Cutting Tools) และหนังสือสื่อการสอนมาตรวิทยา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคตาก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้เเทนมอบ

Scroll to Top