สุมิพล รับมอบโล่เกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบโล่เกียรติคุณแก่ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และรางวัลในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขามาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 

Scroll to Top