SIMTEC มอบประกาศนียบัตรสำเร็จการฝึกอบรมให้กับทีม WorldSkills Thailand – Toyota

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) เป็นผู้แทนสถาบัน SIMTEC มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมทฤษฏีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 4.0 และการใช้วิชั่นเซนเซอร์เพื่อการตรวจสอบคุณภาพอย่างชาญฉลาด” ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 – 18 พ.ค. 2556 แก่ทีม WorldSkills Thailand – Toyota โดยการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาทักษะการผลิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด จัดขึ้น ณ สถาบัน SIMTEC

Scroll to Top