สุมิพล ร่วมโครงการ “รณรงค์การประหยัดพลังงานช่วงฤดูร้อน ปี 2566” กับ กฟผ.

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “รณรงค์การประหยัดพลังงานช่วงฤดูร้อน ปี 2566” ภายใต้โครงการความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “รวมพลังคนไทย ลดใช้พลังงาน Save Energy For All” และ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงมาตรการรณรงค์การประหยัดพลังงานช่วงฤดูร้อน ปี 2566

ภายในงานมีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ นายธีระพล เปี่ยมสัมฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจและอุตสาหกรรมขยายผลด้านประหยัดพลังงาน ตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (Energy Efficiency Plan : EEP) พร้อมชมนิทรรศการที่จัดแสดงภายในงาน ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Scroll to Top