SIMTEC ร่วมจัดอบรม “การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานหลักสูตรซ่อมบำรุง” 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566  ทีมผู้เข้าแข่งขัน “WorldSkills Thailand – Toyota” เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานหลักสูตรซ่อมบำรุง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2566 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาทักษะการผลิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอรึ่ง จำกัด สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นายนุกูล โสภา ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และทีมวิทยากรประจำสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถาบัน SIMTEC 

Scroll to Top