สุมิพล ร่วมกับ มิตูโตโย สนับสนุนสื่อการสอนให้กับ มทร.กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ดร.ปิยะพงษ์ ค้ำคูณ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นผู้แทนรับมอบสื่อการสอนแผนภูมิแสดงเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมของ Mitutoyo จำนวน 1 ชุด รวม 10 ภาพ เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ โดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Scroll to Top