สุมิพล จัดอบรม “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับ ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติเป็นการเฉพาะให้กับ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ในหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” โดยทีมวิทยากรจากแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด มีผู้เข้ารับการอบรมจากฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพการผลิต รวมทั้งสิ้น 24 คน ณ บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Scroll to Top