สุมิพลฯ ร่วมสัมมนาธุรกิจ “กลยุทธ์ลดต้นทุนพลังงานและการลดความสูญเสียด้านเครื่องจักรเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน”

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ (Online) “กลยุทธ์ลดต้นทุนพลังงานและการลดความสูญเสียด้านเครื่องจักรเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน” ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือ อาทิ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  กรมโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

โดยคุณ ทรัพคุณแพงศรี กรรมการบริหาร บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด คุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคุณอดิศักดิ์ สังข์แป้น ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจศรีราชา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “ กลยุทธ์การลดต้นทุนพลังงานและกลยุทธ์การลดความสูญเสียด้านเครื่องจักรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี

Scroll to Top