สุมิพล ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการจัดการแข่งขัน “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14” สาขามาตรวิทยาด้านมิติ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Scroll to Top