SIMTEC ต้อนรับคณะชมรมความร่วมมือไทย-ฮีโน่ (THCC)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะชมรมความร่วมมือไทย-ฮีโน่ (THCC) จำนวน 125 คน จาก 82 บริษัท เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line และร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ SIMTEC Introduction และการให้บริการฝึกอบรมสําหรับพัฒนาสายการผลิตสู่เทคโนโลยี4.0 และหัวข้อ Case Study – Lean IoT โดยมีผู้แทนจาก บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ สถาบัน SIMTEC ให้การต้อนรับ พร้อมนำชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล และระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

Scroll to Top