สุมิพลฯ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ สาขางานวัดละเอียด ในงานประชุมวิชาการ อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 30

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ สาขางานวัดละเอียด และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน เมื่อวันพุธที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา 

ภายในงานมีกิจกรรมการประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ กว่า 100 สาขา โดยการจัดงานครั้งนี้ ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา คณะครู สถานศึกษาต่อไป

สำหรับผลการแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภททีม ได้แก่  1. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 2. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 3. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภททีม ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 2. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 3. วิทยาลัยเทคนิคเลย 

Scroll to Top