ครั้งแรก! ออนไลน์ผ่านแว่นตาอัจฉริยะ Realwear  ในหลักสูตร “ Digital and Automation Measurement” โดยความร่วมมือระหว่าง AOTS และ SIMTEC

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จัดอบรมหลักสูตร “การวัดสมัยใหม่ด้วยระบบอัตโนมัติและดิจิทัล (Digital and Automation Measurement)” ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมระบบ AR (Augmented Reality) ให้ประสบการณ์เสมือนจริง ซึ่งได้รับเกียรติจาก มร. อีดะ มายูมิ (Mr. Iida  Mayumi) Assistant Representative Bangkok Office จาก AOTS ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกล่าวปิดกิจกรรมการฝึกอบรม

สำหรับหลักสูตร Digital and Automation Measurement เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS), Japan และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากผู้ผลิตชั้นนำ Mitutoyo และ Omron เนื้อหาหลักสูตรมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและการแก้ไขปัญหาในกระบวนการวัดที่มักเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิต  ลดความผิดพลาดและเวลาในการวัด ตลอดจนการออกแบบการวัดด้วยระบบอัตโนมัติ (Automatic Inspection Field) ซึ่งความพิเศษในการอบรมครั้งนี้ เป็นการสอนผ่านระบบ AR ซึ่งได้รับการสนับสนุนแว่นตาอัจฉริยะ Realwear ที่ช่วยให้วิทยากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จริงสามารถสื่อสารผ่านระบบ Video Conference ผ่านการมองและสั่งการได้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นการปฏิบัติงานบน Factory Smart Line ได้เสมือนจริง ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ Covid-19 ในปัจจุบันทั้งนี้การจัดอบรมเสร็จสิ้นไปแล้วในช่วงระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมและผ่านเกณฑ์การประเมินจากสถาบันฯได้รับประกาศนียบัตร จำนวน 57 คน

Scroll to Top