สุมิพล ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน หลักสูตรซ่อมบำรุง”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทฤฎีเชิงปฏิบัติหลักสูตร “การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐาน หลักสูตรซ่อมบำรุง” จากภาควิชาฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มทักษะและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดพื้นฐานให้กับบุคลากร โดยมี นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด เป็นผู้แทนบริษัทฯให้การต้อนรับ ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์ กรุงเทพฯ

Scroll to Top