สุมิพล จัดอบรมภายในหลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้กับบริษัท ไทยโอกาว่าฯ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท สุมิพล คอร์ปอร์เรชัน จำกัด จัดการฝึกอบรมทฤษฎีเชิงปฏิบัติภายในสถานประกอบการของลูกค้า หลักสูตร “การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” โดยทีมวิทยากรจากแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด มีผู้เข้ารับการอบรมจาก บริษัท ไทยโอกาว่า จำกัด รวมทั้งสิ้น 30 คน ณ ห้องประชุมและฝึกอบรม บริษัท ไทยโอกาว่าฯ

Scroll to Top